Corona-regels 11-Mei

Vanaf 11 mei mogen na de jeugd, ook de volwassenen weer de baan op onder bepaalde voorwaarden. Vandaag zijn deze voorwaarden duidelijk geworden vanuit de gemeente en de KNLTB, welke hieronder puntsgewijs beschreven worden. Daarna volgt een beschrijving van de impact hiervan op de activiteiten.

Afgelopen woensdag 6 mei, kregen we vanuit de overheid het bericht, dat de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus worden versoepeld. Vanaf 11 mei mogen na de jeugd, ook de volwassenen weer de baan op onder bepaalde voorwaarden. Vandaag zijn deze voorwaarden duidelijk geworden vanuit de gemeente en de KNLTB, welke hieronder puntsgewijs beschreven worden. Daarna volgt een beschrijving van de impact hiervan op de activiteiten.

Voor T.V. Hasselo gelden vanaf maandag 11 mei de volgende regels:

➢ Voor iedereen geldt: Houd je aan de hygiënemaatregelen van het RIVM. Deze regels staan duidelijk beschreven op de posters die her en der op de vereniging hangen;

➢ Het maximum van 6 kinderen (jeugd t/m 12 jaar) per baan in de tennisles vervalt, er geldt geen maximum meer;

➢ Voor ouders blijft de regeling van kracht: alleen brengen en ophalen;

➢ De tennisles voor senioren kan weer starten. Hiervoor geldt de regel max. 4 senioren per baan;

➢ Senioren mogen ook weer vrij tennissen. Let op: Hiervoor geldt de regel maximaal 2 spelers per baan!;

➢ Mensen uit één gezin mogen wel een dubbelspel team vormen;

➢ Er geldt een verplichting om de banen vanaf huis af te hangen; De instructie zal later per mail en via de site met jullie worden gedeeld.

➢ Bij het vrij tennissen van de jeugd (13 t/m 18) moet een toezichthouder aanwezig zijn. Deze tijden zijn al eerder gemaild:

➢ Bij het vrij tennissen van senioren zal steekproefsgewijs controle zijn. Niet naleven van de regels kan leiden tot beperking van regels, dus nogmaals houdt je aan de regels;

➢ Het terras is nog gesloten tot in ieder geval 1 juni afhankelijk van de ontwikkelingen en de besluiten van de overheid;

➢ Het clubgebouw (kantine/douches) blijft vooralsnog gesloten tot 1 september;

➢ Alleen voor uiterste nood zal er zal 1 toilet beschikbaar zijn. Na gebruik van het toilet wordt de gebruiker zelf verzocht            om het toilet verzorgd achter te laten. De instructie hiervoor hangt aan de deur van het toilet;

➢ De lampen kunnen worden bediend met een schoonmaakdoekje zodat direct contact met de huid wordt vermeden.       Instructie hangt ook ter plekke;

➢ Ben je de laatste die het park verlaat? Sluit dan alles goed af (deur en poort);

➢ Blijf niet hangen, sport voor jezelf en voorkom samenscholing;

➢ Niet naleven van de regels kan leiden tot een boete voor de overtreder.

Zoals jullie zien is dit een versoepeling van de regels. Wij beseffen dat veel senioren het liefst tennissen in een dubbelspel. Dit is echter nog niet mogelijk. Dit besluit heeft ook consequenties voor de TOSS op de maandagavond. Deze zal vooralsnog nog niet starten.

Er kan gesingeld worden op het moment dat men de baan digitaal heeft afgehangen. Een handleiding hiervoor wordt later per mail verstuurd en deze is ook terug te lezen op de website.

We kunnen jullie ook definitief doorgeven dat het Autoschade Nijland Open dit jaar niet doorgaat nu duidelijk is dat er geen grote evenementen mogen worden georganiseerd (met veel publiek) tot 1 september.

We doen als bestuur een groot beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid, daar zijn wij ons van bewust. Ook hopen wij als bestuur dat er snel een volgende versoepeling komt die ook het dubbelspel voor iedereen weer mogelijk maakt. We kunnen in ieder geval de baan weer op!

Mochten er toch nog vragen zijn die betrekking hebben op dit corona protocol dan kunt u contact opnemen met Lotte via secretaris@tvhasselo.nl. Zij is tevens corona coördinator binnen T.V. Hasselo.

Nieuws Overzicht