Harmonisatie van competitievormen

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Klik hier voor het competitie aanbod in Overijssel.

Aanleiding van de harmonisatie

 • Te grote versnippering van het aantal soorten
 • Grote niveauverschillen
 • Grote reisafstanden
 • Opheffen van de districten


Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019

 • Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.
  N.B. De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan.
 • Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat: 
  - Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn; 
  - Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 
 • Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.


Voordelen nieuwe aanbod voor 2019

 • Meer massa: meer spelers en teams per soort
 • Minder niveauverschil binnen de poules
 • Kortere reisafstanden
 • Meer variatie in tegenstanders


Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitie plezier! 
Volgende week ontvang je als VCL een voorbeeldtekst, die je kan gebruiken in de communicatie richting leden om ze te informeren over de harmonisatie en het vernieuwe aanbod.

Competitie Overzicht