Bestuur en commissie

Het dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, is verantwoordelijk voor  de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de vertegenwoordiging van de vereniging.

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks.

Het algemeen bestuur vergadert eens in de twee maanden.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rianne Heuvel-Blaak   
voorzitter@tvhasselo.nl


Secretaris: Frank Kerkhof
secretaris@tvhasselo.nl

Penningmeester: Ernst Pieterse
penningmeester@tvhasselo.nl

Algemeen bestuur


Barcommissie: Tom Rotting 
barcommissie@tvhasselo.nl

Competitie commissie: Danielle Rotting
competitiecommissie@tvhasselo.nl

Jeugd commissie: Gerke Luinge-Damsma
jeugdcommissie@tvhasselo.nl


Beheer en onderhoud: Robert Stoelers
onderhoud@tvhasselo.nl

Senioren commissie: Benno Rademaker
seniorencommissie@tvhasselo.nl

Sponsor commissie: Herman Keppels
sponsorcommissie@tvhasselo.nl