Steun ‘De Club van 50’ en geef u op als lid!

CLUB VAN 50 TV Hasselo

Wat is ‘De Club van 50’ ?

De Club van 50’ is een initiatief van de sponsorcommissie van TV Hasselo en bestaat uit mensen die TV Hasselo een warm hart toedragen en financieel hun steentje bij willen dragen. De club van 50’ heeft als doel om onze vereniging kwalitatief en kwantitatief te kunnen laten groeien en de betrokkenheid van onze leden te vergroten.

Wie kunnen lid worden ?Deelnemer aan ‘De Club van 50’ kan iedereen worden van 18 jaar of ouder. Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen. Om deel uit te maken van deze club hoeft men geen lid te zijn van TV Hasselo, iedereen is welkom.

Hoe word ik lid ?Je wordt lid door het invullen van het inschrijfformulier op de website en dit in te vullen en ondertekend per mail te sturen aan: sponsorcommissie@tvhasselo.nl of in te leveren bij een van de leden van de sponsorcommissie.

Voor de mensen die het formulier niet via de website kunnen downloaden liggen er ook enkele exemplaren achter de bar. Vraag voor het inschrijfformulier de verantwoordelijke achter de bar.

Wat zijn de kosten ?Leden van ‘De club van 50’ betalen € 50,- per jaar. Bij toetreding tot ‘De Club van 50’ geldt een minimale periode van 1 jaar en wordt daarna per jaar verlengd.

Wat is de duur van het lidmaatschap ?Het lidmaatschap loopt 12 maanden vanaf de eerst dag van de maand waarin de eerste incasso plaats heeft gevonden.

Hoe worden de leden van ‘De Club van 50’ geïnformeerd ?De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Degene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

BestedingsdoelenDe inkomsten die we door ‘De club van 50’ genereren worden ingezet ten behoeve van jeugd- en seniorenleden. Tevens worden de inkomsten gebruikt voor verbeteringen ten behoeve van ons tennispark. Jaarlijks zal er een toernooi met de leden van ‘De Club van 50’ worden georganiseerd, waarnaar we afsluiten met een BBQ.

Ideeën?Als je ideeën hebt voor besteding van de inkomsten, dan kun je die mailen naar: sponsorcommissie@tvhasselo.nl
De namen van de leden van ‘De club van 50’ worden vermeld op de website van TV Hasselo en in de kantine.

Downloads: