Beleid omtrent deelname competities

Voor inschrijven respectievelijk deelname aan de competities bij tennisvereniging Hasselo geldt het volgende. Opgesteld door de competitiecommissie september 2018. Goedgekeurd door het bestuur in November 2018.

Lees meer

Harmonisatie van competitievormen

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. Klik hier voor het competitie aanbod in Overijssel.

Lees meer