Bestuur en commissie

Het dagelijkse bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, is verantwoordelijk voor  de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de vertegenwoordiging van de vereniging.

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks.

Het algemeen bestuur vergadert eens in de twee maanden.

Dagelijks bestuur

Nielsklein
Voorzitter: Niels Noordam   
voorzitter@hasselotennis.nl


Secretaris: Koen Degeling
secretaris@hasselotennis.nl
Peter Dragstra
Penningmeester: Ernst Pieterse
penningmeester@hasselotennis.nl

Algemeen bestuur


Ben Kwast
Barcommissie: Ben Kwast
barcommissie@hasselotennis.nl
Tom Hofste
Competitie commissie: Tom Hofste
competitiecommissie@hasselotennis.nl

Jeugd commissie: Marco Hofman
jeugdcommissie@hasselotennis.nl

Robert Stoelers
Beheer en onderhoud: Robert Stoelers
onderhoud@hasselotennis.nl
Bas Keur
Senioren commissie: Bas Keur
seniorencommissie@hasselotennis.nl

 
Sponsor commissie: Herman Keppels
sponsorcommissie@hasselotennis.nl