Woord voorzitter

 

Niels Noordam.
Geboren op 02-08-1981
Woonachtig in Hengelo

Sinds mei 2015 heb ik de functie van voorzitter voor Tennis Vereniging Hasselo (hierna te noemen TVH) mogen betreden. De eerste periode, tot eind 2015, is vooral gebruikt om te inventariseren waar we als club staan en waar we in de toekomst naar toe willen en welke acties daarvoor nodig zijn.
In deze periode hebben we als bestuur de nodige slagen gemaakt op onder andere financieel en organisatorisch gebied, waardoor vanaf 2016 het fundament voor de komende jaren gelegd kan gaan worden.

TVH wil vooral naar de toekomst kijken. De wereld is aan het veranderen, zo ook in de sport en de verwachtingen van onze leden. Belangrijk is dat we met TVH een familiaire uitstraling willen bewerkstelligen en alle leden een welkom gevoel willen geven.
TVH is een grote club waar veel energie in zit, zowel in positieve als negatieve zin. Er zijn overal kritische mensen met een mening over van alles en nog wat, dus ook binnen onze vereniging. Helaas neemt een flink deel daarvan geen eigen verantwoordelijkheid door iets voor de club te betekenen, dan wel het bij de juiste mensen te ventileren. Als bestuur kunnen we ons beter richten op de leden die het beste met ons voor hebben en daarbij ook bereid is als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken.
Communicatie en verbinding houden met die mensen, dat vinden wij heel belangrijk en daar zal voor ons de focus liggen!

Ook wij als bestuur steken veel tijd in onze vereniging. Dat doen wij uiteraard met liefde, maar in het drukke hedendaagse bestaan, is het belangrijk dat we effectief en efficiënt blijven managen. We hebben gelukkig veel ondersteuning van de vrijwilligers, waarin we zien dat het motto: “Samen zijn we sterk” absoluut herkend wordt.
Als bestuur willen we daadkrachtig schakelen en met een gezonde ondernemersgeest de vereniging aansturen. Op basis van het vertrouwen dat we van de leden krijgen, pakken we onze verantwoordelijkheden, nemen doelgerichte beslissingen en heel soms aanvaardbare risico’s. TVH zal hier in de toekomst verder van moeten gaan profiteren.

Met dit bruggetje proberen we in ons plan van aanpak klaar te zijn in 2018, het jaar waarin TVH 35 jaar bestaat. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn getroffen en laten we met elkaar zorgen dat onze vereniging, onze vereniging blijft.

Persoonlijk hoop ik dat TVH de komende jaren constant blijft en klaar is voor de wereld van morgen. We willen op alle fronten onze leden op sportief en maatschappelijk vlak tegemoet komen. Dit kan vanaf kaboutertennis tot en met de senioren en vanaf 2016 wordt daar het G-tennis aan toegevoegd.

Zoals bij alle leden en de vrijwilligers is het vooral belangrijk dat we als bestuurders onze sport en taken met plezier kunnen (blijven) uitoefenen. Het belangrijkste daarbij is onze gezamenlijke aandacht vooral uitgaat naar de toegankelijkheid naar elkaar, met daarbij de sportieve prestaties als belangrijk gevolg.
Het sociale en communicatieve aspect is belangrijk, net als het tonen van leiderschap.
Laten we blijvend genieten van onze prachtige club als geheel!

Met sportieve groet,

 

Niels Noordam
Voorzitter TVH