Woord voorzitter

rianne_blaak.png

Even voorstellen...

Hallo allemaal! Voor iedereen die mij nog niet kent, stel ik mij graag even voor. Ik ben Rianne Blaak en vanaf april 2019 heb ik de rol van voorzitter van T.V. Hasselo op mij genomen. Mijn motivatie om actief in het bestuur plaats te nemen, komt voort uit mijn jeugd. Ik ben van jongs af aan actief in het Almelose verenigingsleven geweest. Vroeger onder andere bij de muziekvereniging A.C.H., de gymnastiekvereniging Achilles W.I.L. en de plattelandsjongeren (PJGO). Hier heb ik genoten van de activiteiten, de gezamenlijkheid en de verbondenheid. Nu ik ouder ben, zijn dat nog steeds belangrijke waarden voor mij.

Ik ben in 2019 gestart voor de periode van 1 jaar om te ontdekken of ik het voorzitterschap kon combineren met mijn werk. Ik ben zelfstandig loopbaan- en re-integratiecoach. In mijn werk probeer ik talent bij anderen te ontwikkelen en de eigen regie van mensen te versterken. Ook hier moet je je verbinden met mensen om resultaat te bereiken. Dat betekent samenwerken met anderen.

Het voorzitterschap sluit hier goed bij aan want, zonder samenwerken lukt ook dat niet. Samen met het bestuur, alle leden van de verschillende commissies en alle vrijwilligers willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen binnen de vereniging. Tennis laagdrempelig houden. Mensen in beweging brengen en houden om ze fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, met en zonder beperking. Daarnaast vind ik het van belang om goede contacten te onderhouden met de leden, de buurt, de gemeente, het bedrijfsleven en andere verenigingen, zodat we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren en nieuwe ontwikkelingen kunnen initiëren.

Er liggen veel uitdagingen. Het park blijven moderniseren, als vereniging financieel gezond blijven, T.V. Hasselo op de kaart houden in Hengelo, het jaarlijks organiseren van verschillende activiteiten, competities, het open toernooi, lessen blijven aanbieden en jeugd blijven aantrekken. Maar de grootste uitdaging is misschien wel het werven en behouden van vrijwilligers, want zonder vrijwilligers lukt het niet om de boel te blijven draaien. Ik hoop dat we met z’n allen een steentje bij kunnen dragen om niet alleen het plezier in tennis te vergroten maar ook om de vereniging levendig te houden, zodat we als vereniging ook bijdragen aan verbondenheid aan elkaar.

Vriendelijke groet,
Rianne Blaak